Storingen Waterbedrijf Groningen bij u thuis.
Klantenservice

Storingen

Er is een fout opgetreden: De bewerking die u probeerde uit te voeren, is niet toegestaan omdat anders de drempelwaarde voor lijstweergave, die is ingesteld door de beheerder, wordt overschreden.

Microsoft.SharePoint.SPQueryThrottledException: De bewerking die u probeerde uit te voeren, is niet toegestaan omdat anders de drempelwaarde voor lijstweergave, die is ingesteld door de beheerder, wordt overschreden. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80070024): De bewerking die u probeerde uit te voeren, is niet toegestaan omdat anders de drempelwaarde voor lijstweergave, die is ingesteld door de beheerder, wordt overschreden.0x80070024 at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetListItemDataWithCallback2(IListItemSqlClient pSqlClient, String bstrUrl, String bstrListName, String bstrViewName, String bstrViewXml, SAFEARRAYFLAGS fSafeArrayFlags, ISP2DSafeArrayWriter pSACallback, ISPDataCallback pPagingCallback, ISPDataCallback pPagingPrevCallback, ISPDataCallback pFilterLinkCallback, ISPDataCallback pSchemaCallback, ISPDataCallback pRowCountCallback, Boolean& pbMaximalView) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListItemDataWithCallback2(IListItemSqlClient pSqlClient, String bstrUrl, String bstrListName, String bstrViewName, String bstrViewXml, SAFEARRAYFLAGS fSafeArrayFlags, ISP2DSafeArrayWriter pSACallback, ISPDataCallback pPagingCallback, ISPDataCallback pPagingPrevCallback, ISPDataCallback pFilterLinkCallback, ISPDataCallback pSchemaCallback, ISPDataCallback pRowCountCallback, Boolean& pbMaximalView) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.SharePoint.SPGlobal.HandleThrottleException(COMException comEx) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListItemDataWithCallback2(IListItemSqlClient pSqlClient, String bstrUrl, String bstrListName, String bstrViewName, String bstrViewXml, SAFEARRAYFLAGS fSafeArrayFlags, ISP2DSafeArrayWriter pSACallback, ISPDataCallback pPagingCallback, ISPDataCallback pPagingPrevCallback, ISPDataCallback pFilterLinkCallback, ISPDataCallback pSchemaCallback, ISPDataCallback pRowCountCallback, Boolean& pbMaximalView) at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.EnsureListItemsData() at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.get_Count() at Wisdom.Sharepoint.WebParts.CrossSiteQueryWebPart.Render(HtmlTextWriter writer)
Er zijn momenteel geen storingen bij ons bekend.